Įvyko Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas

Birželio 2 d. Alborayoje, Valensijoje, įvyko pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu Bendruomenės pirmininkė Daiva Sruogienė pristatė metinę veiklos ataskaitą, o Bendruomenės iždininkas Aidanas Sudentas – metinę finansinės veiklos ataskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį svarbiausios vykdytos veiklos buvo:

 • 2018 m. liepos 2 d. įregistruota Valensijos lietuvių bendruomenė;
 • 2018 m. rugpjūčio 29 d. įvyko „TOMATINA“ šventė;
 • 2018 m. gruodžio 2 d. vyko 100 – mečio bėgimas;
 • 2018 m. gruodžio 27 d. vyko Kalėdinis bendruomenės vakaras;
 • 2019 m. kovo 5 d. vyko Valencia Basket vs BC Rytas krepšinio rungtynės;
 • 2019 m. kovo 11 d. žygis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
 • 2019 m. vasario 16 d. ir kovo 16 d. Valensijoje vyko lietuviško kino premjeros;
 • 2018 m. lapkričio ir 2019 m. kovo mėnesiais Bendruomenės delegacija dalyvavo Švietimo lyderystės forume Lietuvoje;
 • 2019 m. balandžio 28 d. vyko Atvelykio šventė;
 • 2019 m. gegužės 17 – 18 d. Gandijoje ir Valensijoje vyko susitikimai su profesoriumi Rimantu Stašiu;
 • Pristatyti mokyklėlės rezultatai, teikti projektai.

Per ataskaitinį laikotarpį bendruomenės pajamos buvo 6520,00 eurų, o išlaidos 6542,61 eurų. Daugiausia lėšų gauta iš Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos, o didžiausia dalis lėšų skirta vasaros stovyklai. Abi ataskaitos buvo patvirtintos bendru sutarimu.

Taip pat susirinkimo metu svarstyti klausimai dėl kitų metų veiklos ir renginių plano, išklausyti Bendruomenės narių lūkesčiai ir reikalingi pokyčiai.

Kadangi tai buvo pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas, jo metu patvirtinti nariai, nustatytas metinis nario mokestis. Į atsistatydinusio Valdybos nario Aidano Sudento vietą išrinkta nauja iždininkė Nelė Butnoriutė. 

Susipažinkite su Visuotinio Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimo protokolu, metine veiklos ataskaita ir metine finansinės veiklos ataskaita.