Įvyko visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

Birželio 8 d. Valensijoje vyko Visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Ispanijos lietuviai iš įvairių regionų, sveikinimo žodį tarė konsulas Valensijoje Dainius Šriubša, perdavęs savo ir Ambasadorės Ispanijoje linkėjimus siekti bendro labo ir naujos kokybinės pradžios.

Ispanijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė Regina Gelūnienė pateikė veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Susirinkimo dalyvių daugumos sprendimu ataskaita nepatvirtinta, įvertinta neigiamai.

Susirinkimo metu prieita bendros nuomonės, kad galiojantys ILB įstatai turi būti atnaujinti ir buvo iškeltas siūlymas šaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kuris išrinktų naująją, laikinąją ILB Valdybą ir parengtų naują ILB įstatų redakciją, kuri būtų patvirtinta Neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kartu su naujos ILB Valdybos rinkimais.

Už šį siūlymą balsavus bendru sutarimu, išrinkta nauja laikinoji ILB Valdyba:

 1. Agneta Vansavičienė
 2. Eglė Balčiūnaitė
 3. Tomas Dinsmonas
 4. Daiva Sruogienė
 5. Ingrida Marcinkevičienė

ILB Valdybos pirmininkas nerinktas.

Laikinoji ILB valdyba įpareigota parengti narystės registracijos formas, atnaujintų ILB įstatų redakciją iki š.m. lapkričio 1 d. (arba greičiau), pateikti ją viešai susipažinti ILB ir regioninių bendruomenių pirmininkams.

Taip pat laikinoji ILB Valdyba įgaliota sušaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kurio metu bus tvirtinami naujieji ILB įstatai, renkama ILB Valdyba, pirmininkas.

Įvyko Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas

Birželio 2 d. Alborayoje, Valensijoje, įvyko pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu Bendruomenės pirmininkė Daiva Sruogienė pristatė metinę veiklos ataskaitą, o Bendruomenės iždininkas Aidanas Sudentas – metinę finansinės veiklos ataskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį svarbiausios vykdytos veiklos buvo:

 • 2018 m. liepos 2 d. įregistruota Valensijos lietuvių bendruomenė;
 • 2018 m. rugpjūčio 29 d. įvyko „TOMATINA“ šventė;
 • 2018 m. gruodžio 2 d. vyko 100 – mečio bėgimas;
 • 2018 m. gruodžio 27 d. vyko Kalėdinis bendruomenės vakaras;
 • 2019 m. kovo 5 d. vyko Valencia Basket vs BC Rytas krepšinio rungtynės;
 • 2019 m. kovo 11 d. žygis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
 • 2019 m. vasario 16 d. ir kovo 16 d. Valensijoje vyko lietuviško kino premjeros;
 • 2018 m. lapkričio ir 2019 m. kovo mėnesiais Bendruomenės delegacija dalyvavo Švietimo lyderystės forume Lietuvoje;
 • 2019 m. balandžio 28 d. vyko Atvelykio šventė;
 • 2019 m. gegužės 17 – 18 d. Gandijoje ir Valensijoje vyko susitikimai su profesoriumi Rimantu Stašiu;
 • Pristatyti mokyklėlės rezultatai, teikti projektai.

Per ataskaitinį laikotarpį bendruomenės pajamos buvo 6520,00 eurų, o išlaidos 6542,61 eurų. Daugiausia lėšų gauta iš Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos, o didžiausia dalis lėšų skirta vasaros stovyklai. Abi ataskaitos buvo patvirtintos bendru sutarimu.

Taip pat susirinkimo metu svarstyti klausimai dėl kitų metų veiklos ir renginių plano, išklausyti Bendruomenės narių lūkesčiai ir reikalingi pokyčiai.

Kadangi tai buvo pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas, jo metu patvirtinti nariai, nustatytas metinis nario mokestis. Į atsistatydinusio Valdybos nario Aidano Sudento vietą išrinkta nauja iždininkė Nelė Butnoriutė. 

Susipažinkite su Visuotinio Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimo protokolu, metine veiklos ataskaita ir metine finansinės veiklos ataskaita.

Bendruomenėje praktiką atlieka dvi studentės iš Lietuvos

Bendruomenėje praktiką atlieka studentės iš Lietuvos

Nuo balandžio 1 d. Valensijos lietuvių bendruomenėje praktiką atlieka dvi Mykolo Romerio universiteto tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos absolventės Indrė Danilevičiūtė ir Vaiva Kasiulynaitė.

Merginos yra atsakingos už Bendruomenės komunikacijos efektyvinimą, kuruoja veiklą socialiniuose tinkluose, prisideda prie renginių organizavimo, dalyvauja susitikimuose bei kitose veiklose.

Taip pat Vaiva ir Indrė padeda mokyklėlėje savaitgaliais vaikus mokyti lietuvių kalbos. Liepos pradžioje merginos savanoriaus ir vaikų vasaros stovykloje, kurioje ne tik rūpinsis vaikų užimtumu, tačiau kartu mokys vaikus kalbėti ir rašyti lietuviškai.

Šiuo metu praktikantės atlieka apklausą apie Valensijos lietuvių bendruomenės komunikacijos efektyvumą. Padėti joms ir užpildyti klausimyną galite paspaudę ant šios nuorodos: http://bit.ly/VLC_Apklausaun

Susitikimas su prof. dr. Rimantu Stašiu

Valensijos regiono bendruomenės nariai susitiko su prof. dr. Rimantu Stašiu

Gegužės 18-19 d. Gandijoje ir Valensijoje vyko susitikimai su socialinių mokslų daktaru, profesoriumi Rimantu Stašiu, kurių metu kalbėjomės apie tai, kokiu ritmu gyvena Ispanijos lietuviai, aptarėme nuotolinių studijų galimybes Lietuvoje bei asmenybės ir organizacijos vystymąsi. Su profesoriumi diskutavome, kaip ir kur yra pritaikomos vadybos žinios ir kokie yra žingsniai, siekiant sukurti sėkmingą verslą.

 

R. Stašys gimė 1968 m. Vilkaviškyje. 1986 m. baigė Varėnos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1993 m. – Vilniaus universiteto Prekybos fakultetą. 1995–2001 m. Vilniaus universiteto Vadybos doktorantas. 2001 m. apgynė disertaciją „Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka“. 1993–1995 m. dirbo Klaipėdos universiteto (KU) Rektoriaus padėjėju, 1995–2009 – KU Ekonomikos katedroje, 2009–2011 m. – KU Vadybos katedroje, nuo 2011 m. – KU Vadybos katedros profesorius. 2008 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Nuo 2008 m. – KU Vadybos katedros vedėjas.

 

Taip pat dirbo daugelyje kitų aukštųjų mokyklų. Klaipėdos universiteto VI Senato narys. 2 kolektyvinių monografijų, 50 mokslo straipsnių lietuvių, lenkų, anglų, rusų kalbomis autorius arba bendraautoris. 9 mokslo žurnalų redakcijos kolegijų narys. 3 bakalauro ir magistro vadybos ir verslo studijų krypties studijų programų rengėjas. 12 studijų ir mokslo projektų dalyvis ir vadovas.

 

Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Italijoje, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje. 14 tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorius. 3 doktorantų vadovas. Mokslinių tyrimų kryptys: sveikatos priežiūros organizacijų valdymas, paslaugų vadyba, naujų produktų plėtra.

Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas

Gerbiami Valensijos lietuviai,

š. m. birželio 2 d. 12 val. Valensijos lietuvių bendruomenės Valdyba esamus ir būsimus narius kviečia į Visuotinį susirinkimą, kuriame bus sprendžiami bendruomenei aktualūs klausimai, pristatytos metinės veiklos bei finansinė ataskaitos, aptartas naujų veiklų planas.

Labai laukiame pilietiškų ir aktyvių žmonių, norinčių savo darbais, idėjomis ir pasiūlymais prisidėti prie pilnavertės, įdomios bei aktyvios bendruomenės kūrimo, buriant ir vienijant Valensijos regione gyvenančius tautiečius.

Renginys vyks lituanistinėje mokyklėlėje, adresu Cami Fondo 2, Alboraya, 46120 

Susitikimas su profesoriumi Rimantu Stašiu

Susitikimas su profesoriumi Rimantu Stašiu

Valensijos lietuvių bendruomenė gegužės 18 d. 12 val. kviečia į susitikimą Valensijoje (Cami Fondo 2, Alboraya) su Klaipėdos universiteto Vadybos katedros vedėju, socialinių mokslų daktaru, profesoriumi Rimantu Stašiu.

Svečias pasakos apie asmenybės ir organizacijos vystymąsi, nuotolinių studijų galimybes Klaipėdos universitete bei Lietuvoje.