Baigėsi vaikų vasaros stovykla „Atrask Lietuvą“

Birželio 30 d. kurortiniame Ispanijos miestelyje Morairoje prasidėjo Ispanijoje gyvenančių lietuvių ir mišrių šeimų vaikų vasaros stovykla „Atrask Lietuvą“, kurią vainikavo Tautiškos giesmės giedojimas miestelio paplūdimyje, kartu su Lietuvos Respublikos konsulu Valensijoje Dainiumi Šriubša bei kitais tautiečiais.

Vasaros stovykla „Atrask Lietuvą“ yra pirmoji tokio tipo stovykla lietuvių vaikams Ispanijoje, kurios pagrindinis tikslas – skatinti lietuvių kalbos vartojimą bei supažindinti su Lietuvos kultūra. Stovyklos idėją įgyvendino Valensijos lietuvių bendruomenė, taip pat prisidėjo Valensijos miesto savivaldybės jaunimo bendruomenė (IVAJ). 

Stovykla truko savaitę, jai vadovavo Valensijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Daiva Sruogienė bei praktikantės iš Lietuvos Indrė Danilevičiūtė ir Vaiva Kasiulynaitė. Stovyklos metu vaikai kalbėjosi apie Lietuvą, jos istoriją, maistą, kultūrą, tradicijas, pasakojo, ką būtent jiems reiškia Lietuva. Taip pat darė aitvarus, rašė laišką Tėvynei, mokėsi lietuviškas dainas, žaidė lavinančius žaidimus.

„Gyvenant užsienyje svarbu nepamiršti savo šaknų ir gimtosios kalbos, kultūros, mokyti to vaikus. Labai smagu matyti tarp stovyklautojų užsimezgusį ryšį bei norą kuo labiau pažinti Lietuvos valstybės istoriją, tradicijas, girdėti, kai jie lietuviškai pasakoja, ką žino apie Lietuvą ir kuo ji jiems svarbi. Taip pat džiugu matyti, kai jie noriai dainuoja lietuviškas dainas ir pagal jas šoka bei su nekantrumu laukia šventės – Mindaugo karūnavimo dienos, kada galės sugiedoti himną“, – kalbėjo Valensijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Daiva Sruogienė. 

„Džiaugiuosi pirmosios vasaros stovyklos sėkme ir tikiuosi, kad ji bus tęstinis projektas, kasmet pritrauksiantis vis daugiau lietuvių Ispanijoje.“

Bendruomenė kartu šventė Jonines

Valensijos lietuvių bendruomenė birželio 23 d. Culleros miestelio paplūdimyje kartu praleido trumpiausią vasaros naktį, švęsdami didžiausią vasaros šventę – Jonines!

Atvykusiųjų laukė vartai iš lauro šakų, skiriantys profaniškąjį ir sakralųjį pasaulius, pro kuriuos praėję turėjo apsiprausti ir taip tinkamai pasiruošti apsivalymo šventei.

Svečiai paminėjo lietuviškas ir ispaniškas Joninių tradicijas. Susirinkusieji šokinėjo per laužą, kuris, manoma, simbolizuoja moralinį apsivalymą. Aukurui bedegant pasidžiaugiama atliktais darbais, išsakomos ateities viltys, lūkesčiai. Laužas simbolizuoja sveikatą ir laimę šeimyniniame gyvenime, todėl per laužus šokinėja ir jauni, ir seni.

Tikintys magiška Joninių nakties galia sudegino tai, su kuo norėjo atsisveikinti, kiaušinio pagalba taisė sveikatą bei maudėsi jūroje, manoma, Joninių naktį turinčioje magiškų galių.

Jei dalyvavote šventėje ir turite vaizdinės medžiagos, kviečiame pasidalinti siunčiant mums elektroniniu paštu info@vlc-lb.es

Švęskime Jonines kartu!

Valensijos lietuvių bendruomenė kviečia kartu praleisti trumpiausią vasaros naktį, švęsti didžiausią vasaros šventę – Jonines!

Šventė vyks birželio 23 d. 20 val. Cullera miestelio paplūdimyje.

Visi kartu paminėsime Joninių tradicijas – kursime laužą, aplink kurį šoksime, pinsime vainikus ir dainuosime!

Bendruomenė pasirūpins laužu, o Jus kviečiame pasirūpinti vaišėmis sau ir draugui bei šventine nuotaika.

Įvyko visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

Birželio 8 d. Valensijoje vyko Visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Ispanijos lietuviai iš įvairių regionų, sveikinimo žodį tarė konsulas Valensijoje Dainius Šriubša, perdavęs savo ir Ambasadorės Ispanijoje linkėjimus siekti bendro labo ir naujos kokybinės pradžios.

Ispanijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė Regina Gelūnienė pateikė veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Susirinkimo dalyvių daugumos sprendimu ataskaita nepatvirtinta, įvertinta neigiamai.

Susirinkimo metu prieita bendros nuomonės, kad galiojantys ILB įstatai turi būti atnaujinti ir buvo iškeltas siūlymas šaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kuris išrinktų naująją, laikinąją ILB Valdybą ir parengtų naują ILB įstatų redakciją, kuri būtų patvirtinta Neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kartu su naujos ILB Valdybos rinkimais.

Už šį siūlymą balsavus bendru sutarimu, išrinkta nauja laikinoji ILB Valdyba:

  1. Agneta Vansavičienė
  2. Eglė Balčiūnaitė
  3. Tomas Dinsmonas
  4. Daiva Sruogienė
  5. Ingrida Marcinkevičienė

ILB Valdybos pirmininkas nerinktas.

Laikinoji ILB valdyba įpareigota parengti narystės registracijos formas, atnaujintų ILB įstatų redakciją iki š.m. lapkričio 1 d. (arba greičiau), pateikti ją viešai susipažinti ILB ir regioninių bendruomenių pirmininkams.

Taip pat laikinoji ILB Valdyba įgaliota sušaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kurio metu bus tvirtinami naujieji ILB įstatai, renkama ILB Valdyba, pirmininkas.