Įvyko Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas

Birželio 2 d. Alborayoje, Valensijoje, įvyko pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu Bendruomenės pirmininkė Daiva Sruogienė pristatė metinę veiklos ataskaitą, o Bendruomenės iždininkas Aidanas Sudentas – metinę finansinės veiklos ataskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį svarbiausios vykdytos veiklos buvo:

 • 2018 m. liepos 2 d. įregistruota Valensijos lietuvių bendruomenė;
 • 2018 m. rugpjūčio 29 d. įvyko „TOMATINA“ šventė;
 • 2018 m. gruodžio 2 d. vyko 100 – mečio bėgimas;
 • 2018 m. gruodžio 27 d. vyko Kalėdinis bendruomenės vakaras;
 • 2019 m. kovo 5 d. vyko Valencia Basket vs BC Rytas krepšinio rungtynės;
 • 2019 m. kovo 11 d. žygis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
 • 2019 m. vasario 16 d. ir kovo 16 d. Valensijoje vyko lietuviško kino premjeros;
 • 2018 m. lapkričio ir 2019 m. kovo mėnesiais Bendruomenės delegacija dalyvavo Švietimo lyderystės forume Lietuvoje;
 • 2019 m. balandžio 28 d. vyko Atvelykio šventė;
 • 2019 m. gegužės 17 – 18 d. Gandijoje ir Valensijoje vyko susitikimai su profesoriumi Rimantu Stašiu;
 • Pristatyti mokyklėlės rezultatai, teikti projektai.

Per ataskaitinį laikotarpį bendruomenės pajamos buvo 6520,00 eurų, o išlaidos 6542,61 eurų. Daugiausia lėšų gauta iš Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos, o didžiausia dalis lėšų skirta vasaros stovyklai. Abi ataskaitos buvo patvirtintos bendru sutarimu.

Taip pat susirinkimo metu svarstyti klausimai dėl kitų metų veiklos ir renginių plano, išklausyti Bendruomenės narių lūkesčiai ir reikalingi pokyčiai.

Kadangi tai buvo pirmasis Visuotinis Valensijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas, jo metu patvirtinti nariai, nustatytas metinis nario mokestis. Į atsistatydinusio Valdybos nario Aidano Sudento vietą išrinkta nauja iždininkė Nelė Butnoriutė. 

Susipažinkite su Visuotinio Valensijos lietuvių bendruomenės susirinkimo protokolu, metine veiklos ataskaita ir metine finansinės veiklos ataskaita.

Vaikams prasidėjo vasaros atostogos

Birželio 1 d. lituanistinėje mokyklėlėje vyko paskutinioji pamoka – vaikams prasideda vasaros atostogos.

Paskutinioji pamoka vyko kiek kitaip nei įprasta – vaikai turėjo galimybę parodyti, ką išmoko per mokslo metus. Varžydamiesi komandomis jie atsakinėjo į smagius mokytojos Ievos paruoštus klausimus, susijusius su lietuvių kalbos taisyklėmis, sprendė kryžiažodžius. Už puikų pasirodymą abiejų komandų nariai buvo apdovanoti prizais.

Paskutiniosios pamokos metu vaikai užsiėmė ir linksma fizine veikla – dalyvavo estafetėse. Mokytoja Jurgita, kartu su Bendruomenės praktikantėmis Indre bei Vaiva, paruošė rungčių, padedančių lavinti ne tik komandinio darbo įgūdžius, bet ir kruopštumą. Po komandinių estafečių visiems mokiniams buvo įteikti diplomai.

Mokyklėlės bendruomenė džiaugiasi šiemet pasiektais mokinių rezultatais ir tikisi dar didesnio tėvų bei vaikų aktyvumo kitais mokslo metais.

Gražios vasaros ir iki susitikimo rugsėjį!

Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas

Gerbiami Valensijos lietuviai,

š. m. birželio 2 d. 12 val. Valensijos lietuvių bendruomenės Valdyba esamus ir būsimus narius kviečia į Visuotinį susirinkimą, kuriame bus sprendžiami bendruomenei aktualūs klausimai, pristatytos metinės veiklos bei finansinė ataskaitos, aptartas naujų veiklų planas.

Labai laukiame pilietiškų ir aktyvių žmonių, norinčių savo darbais, idėjomis ir pasiūlymais prisidėti prie pilnavertės, įdomios bei aktyvios bendruomenės kūrimo, buriant ir vienijant Valensijos regione gyvenančius tautiečius.

Renginys vyks lituanistinėje mokyklėlėje, adresu Cami Fondo 2, Alboraya, 46120 

Susitikimas su profesoriumi Rimantu Stašiu

Susitikimas su profesoriumi Rimantu Stašiu

Valensijos lietuvių bendruomenė gegužės 18 d. 12 val. kviečia į susitikimą Valensijoje (Cami Fondo 2, Alboraya) su Klaipėdos universiteto Vadybos katedros vedėju, socialinių mokslų daktaru, profesoriumi Rimantu Stašiu.

Svečias pasakos apie asmenybės ir organizacijos vystymąsi, nuotolinių studijų galimybes Klaipėdos universitete bei Lietuvoje.