Užsienio lituanistinių įstaigų registravimas 2018m.

Pradėta lituanistinio švietimo įstaigų registracija Švietimo ir mokslo institucijų registre, t.y. lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje bus registruojamos kartu su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis.

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Lituanistinio-svietimo-istaigos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=35ca24cb-b27d-411f-a008-d5918767e9dd

Švietimo įstaigų registravimo tvarka:

  • Lituanistinio švietimo įstaiga, siekdama būti įregistruota Švietimo ir mokslo institucijų registre kaip Lituanistinio švietimo įstaiga, teikia duomenis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) pagal pridedamą Registravimo kortelės tipinę formą (toliau – Registravimo kortelė).
  • Lituanistinio švietimo įstaiga pateikia užpildytą Registravimo kortelę Ministerijai (pasirašytą pdf formatu ir Word formatu) el. paštu elvyra.buziene@smm.lt
  • Lituanistinio švietimo įstaiga kasmet iki spalio 1 d. elektronine forma teikia Ministerijai atnaujintą Registravimo kortelę. (žr. straipsnio apačioje).

Norime atkreipti dėmesį, kad tik Ministerijoje registruotoms mokykloms siunčiama naujausia aktuali informacija, kvietimai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginiuose. Tik registruotoms mokykloms gali būti teikiama Lietuvos parama. Informaciją bus siunčiama anketoje nurodytais el.p.adresais.

  1. Šių metų pabaigoje bus skelbiamas projektų finansavimo konkursas 2019 m. finansavimui gauti. Informacija bus siunčiama visoms registruotoms mokykloms. Šiuo metu paskelbtas konkursas įsigyti metodinę ir mokomąją medžiagą 2018 m.

http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-neformaliojo-lituanistinio-svietimo-projektu-konkursas

  1. Rekomenduojame susipažinti su skyreliu Mokymosi šaltiniai, kur rasite nemažai naudingų vadovėlių ir kt. Šiuo metu nemažai vadovėlių yra elektroniniu formatu.

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/mokymosi-saltiniai

  1. Galite susipažinti su mokytojams organizuotų kvalifikacijos tobulinimo seminarų medžiaga.

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/kvalifikacijos-tobulinimas

  1. Apie studentų praktikas informaciją bus galima rasti šioje nuorodoje. Paraiškų priėmimas 2019-2020 m.m. bus skelbiamas 2019 m. pradžioje. Informaciją apie paskelbimą mokyklos irgi gaus.

http://www.smpf.lt/lt/

Lituanistinių mokyklų sąrašas:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/neformaliojo-lituanistinio-svietimo-mokyklos

Registracijos kortelę pasisiųsti galite čia:

lituanistiniu_istaigu_registravimo_kortele2018