Švęskime Jonines kartu!

Valensijos lietuvių bendruomenė kviečia kartu praleisti trumpiausią vasaros naktį, švęsti didžiausią vasaros šventę – Jonines!

Šventė vyks birželio 23 d. 20 val. Cullera miestelio paplūdimyje.

Visi kartu paminėsime Joninių tradicijas – kursime laužą, aplink kurį šoksime, pinsime vainikus ir dainuosime!

Bendruomenė pasirūpins laužu, o Jus kviečiame pasirūpinti vaišėmis sau ir draugui bei šventine nuotaika.

Įvyko visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

Birželio 8 d. Valensijoje vyko Visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Ispanijos lietuviai iš įvairių regionų, sveikinimo žodį tarė konsulas Valensijoje Dainius Šriubša, perdavęs savo ir Ambasadorės Ispanijoje linkėjimus siekti bendro labo ir naujos kokybinės pradžios.

Ispanijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė Regina Gelūnienė pateikė veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Susirinkimo dalyvių daugumos sprendimu ataskaita nepatvirtinta, įvertinta neigiamai.

Susirinkimo metu prieita bendros nuomonės, kad galiojantys ILB įstatai turi būti atnaujinti ir buvo iškeltas siūlymas šaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kuris išrinktų naująją, laikinąją ILB Valdybą ir parengtų naują ILB įstatų redakciją, kuri būtų patvirtinta Neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kartu su naujos ILB Valdybos rinkimais.

Už šį siūlymą balsavus bendru sutarimu, išrinkta nauja laikinoji ILB Valdyba:

  1. Agneta Vansavičienė
  2. Eglė Balčiūnaitė
  3. Tomas Dinsmonas
  4. Daiva Sruogienė
  5. Ingrida Marcinkevičienė

ILB Valdybos pirmininkas nerinktas.

Laikinoji ILB valdyba įpareigota parengti narystės registracijos formas, atnaujintų ILB įstatų redakciją iki š.m. lapkričio 1 d. (arba greičiau), pateikti ją viešai susipažinti ILB ir regioninių bendruomenių pirmininkams.

Taip pat laikinoji ILB Valdyba įgaliota sušaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kurio metu bus tvirtinami naujieji ILB įstatai, renkama ILB Valdyba, pirmininkas.

Bendruomenėje praktiką atlieka dvi studentės iš Lietuvos

Bendruomenėje praktiką atlieka studentės iš Lietuvos

Nuo balandžio 1 d. Valensijos lietuvių bendruomenėje praktiką atlieka dvi Mykolo Romerio universiteto tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos absolventės Indrė Danilevičiūtė ir Vaiva Kasiulynaitė.

Merginos yra atsakingos už Bendruomenės komunikacijos efektyvinimą, kuruoja veiklą socialiniuose tinkluose, prisideda prie renginių organizavimo, dalyvauja susitikimuose bei kitose veiklose.

Taip pat Vaiva ir Indrė padeda mokyklėlėje savaitgaliais vaikus mokyti lietuvių kalbos. Liepos pradžioje merginos savanoriaus ir vaikų vasaros stovykloje, kurioje ne tik rūpinsis vaikų užimtumu, tačiau kartu mokys vaikus kalbėti ir rašyti lietuviškai.

Šiuo metu praktikantės atlieka apklausą apie Valensijos lietuvių bendruomenės komunikacijos efektyvumą. Padėti joms ir užpildyti klausimyną galite paspaudę ant šios nuorodos: http://bit.ly/VLC_Apklausaun

Susitikimas su prof. dr. Rimantu Stašiu

Valensijos regiono bendruomenės nariai susitiko su prof. dr. Rimantu Stašiu

Gegužės 18-19 d. Gandijoje ir Valensijoje vyko susitikimai su socialinių mokslų daktaru, profesoriumi Rimantu Stašiu, kurių metu kalbėjomės apie tai, kokiu ritmu gyvena Ispanijos lietuviai, aptarėme nuotolinių studijų galimybes Lietuvoje bei asmenybės ir organizacijos vystymąsi. Su profesoriumi diskutavome, kaip ir kur yra pritaikomos vadybos žinios ir kokie yra žingsniai, siekiant sukurti sėkmingą verslą.

 

R. Stašys gimė 1968 m. Vilkaviškyje. 1986 m. baigė Varėnos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1993 m. – Vilniaus universiteto Prekybos fakultetą. 1995–2001 m. Vilniaus universiteto Vadybos doktorantas. 2001 m. apgynė disertaciją „Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka“. 1993–1995 m. dirbo Klaipėdos universiteto (KU) Rektoriaus padėjėju, 1995–2009 – KU Ekonomikos katedroje, 2009–2011 m. – KU Vadybos katedroje, nuo 2011 m. – KU Vadybos katedros profesorius. 2008 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Nuo 2008 m. – KU Vadybos katedros vedėjas.

 

Taip pat dirbo daugelyje kitų aukštųjų mokyklų. Klaipėdos universiteto VI Senato narys. 2 kolektyvinių monografijų, 50 mokslo straipsnių lietuvių, lenkų, anglų, rusų kalbomis autorius arba bendraautoris. 9 mokslo žurnalų redakcijos kolegijų narys. 3 bakalauro ir magistro vadybos ir verslo studijų krypties studijų programų rengėjas. 12 studijų ir mokslo projektų dalyvis ir vadovas.

 

Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Italijoje, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje. 14 tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorius. 3 doktorantų vadovas. Mokslinių tyrimų kryptys: sveikatos priežiūros organizacijų valdymas, paslaugų vadyba, naujų produktų plėtra.